Adalcrem Plus

Thành phần: Mỗi gam thuốc chứa:

Adapalen:…………………………………………………………1 mg

Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat):…………10mg

Đóng gói: Hộp 1 tuýp 15 gam

Sản xuất: Công ty TNHH Phil Inter Pharma – Việt Nam