ĐỨC PHÚC PHARMA THAM DỰ HỘI NGHỊ “TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN KHU VỰC PHÍA BẮC TRUNG BỘ VÀ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC NGÀNH DA LIỄU NĂM 2022 ” TẠI BỆNH VIỆN PHONG DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUỲNH LẬP.

Ngày 16 -12- 2022, Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc tham dự hội nghị “Tổng kết công tác chỉ đạo tuyến khu vực Bắc Trung Bộ và báo cáo chuyên đề khoa học ngành Da Liễu năm 2022 ” tại khách sạn Mường Thanh – Hoàng Mai- Nghệ An, nhằm nâng cao kiến thức, bổ sung thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong điều trị bệnh phong, bệnh da và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Hội nghị có sự góp mặt của các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ, Chuyên gia đầu ngành Da liễu da liễu.