Morystale Cream

Thành phần: Mometasone furoate:……………….0.1%

Quy cách: Hộp 1 tuýp 15 gam

Sản xuất: Hàn Quốc