MEYERFAST – VIÊN UỐNG KHÁNG HISTAMIN

MEYERFAST – VIÊN UỐNG KHÁNG HISTAMIN

( Fexofenadin 180mg)

Chỉ định: fexodenadin được chỉ định cho người lớn, thiếu niên từ 12 tuổi trở lên để làm giảm các triệu chứng liên quan đến:

  • Viêm mũi dị ứng.
  • Mày đay.